Ref : N 0362 Продава!!! Поземлен имот в с. Драшкова поляна

с.Драшкова поляна

Продава поземлен имот , целият с площ 269 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване : ниско застрояване   до 10 м., ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда с площ от 22 кв.м. Няма  партида за ток ,има открита партида за вода. Тихо и спокойно място, не граничи с асфалт.

20211120_143656.jpg 1 година ago
20211120_143635.jpg 1 година ago
20211120_143629.jpg 1 година ago
20211120_143541.jpg 1 година ago
20211120_143527.jpg 1 година ago
20211120_143512.jpg 1 година ago
20211120_143507.jpg 1 година ago
20211120_143456.jpg 1 година ago
20211120_144301.jpg 1 година ago
20211120_144332.jpg 1 година ago
20211120_144209.jpg 1 година ago
20211120_144150.jpg 1 година ago
20211120_144140.jpg 1 година ago
20211120_144128.jpg 1 година ago
20211120_144115.jpg 1 година ago
20211120_144055.jpg 1 година ago
20211120_144048.jpg 1 година ago
20211120_144042.jpg 1 година ago
20211120_144034.jpg 1 година ago
20211120_144026.jpg 1 година ago
разглеждате 1 - 20 от 25 резултата