Ref.N 0358 Продава!!! Два парцела в гр.Априлци

гр.Априлци

Продават се два съседни имота в кв.Острец,гр.Априлци.Единият е с площ от 2283 кв.м-земеделска територия с начин за трайно ползване за стопански двор,а другият с площ от 4991кв.м,местност Игов рът-земеделска територия с начин на трайно ползване -ливада.

IMG-fd35b5aac61e87aef48c37a9462ad62c-V.jpg 1 година ago
IMG-fa4647cc5ef5740d825c0e895ad3f4e6-V.jpg 1 година ago
IMG-f00bce3c5c5ecc941d6b0c00b1b387b4-V.jpg 1 година ago
IMG-ed2370375c0a8cf379289ca30d5f2762-V.jpg 1 година ago
IMG-e9eccea8f7741949deb486b2985dedbc-V.jpg 1 година ago
IMG-e2e0890db6f0320b9a354e0335c73c6f-V.jpg 1 година ago
IMG-dfca5448d78a071098b0e823134fea72-V.jpg 1 година ago
IMG-d21c5322d1f2a971871aca82b0adb438-V.jpg 1 година ago
IMG-c0586a022deb959c69fe91744968df85-V.jpg 1 година ago
IMG-b18b2d47f80b3692cdab16592ba3999b-V.jpg 1 година ago
IMG-366375e64d0933b3ba1c2da00ff59f77-V.jpg 1 година ago
IMG-4948fae02bcca913555ab8a3362b6262-V.jpg 1 година ago
IMG-2952a32d4860d9231c5da2da12b32ef1-V.jpg 1 година ago
IMG-821f067320f38df2e7e5474f7ee4fe1c-V.jpg 1 година ago
IMG-726f4ba9ede03ade83ac4b6af2a4149f-V.jpg 1 година ago
IMG-715f6811c1a91d1332e721a850f787a3-V.jpg 1 година ago
IMG-59fc5e5121dcd7d475f3593ff29f26db-V.jpg 1 година ago
IMG-8cc9366602c439580b17ce91b04870e6-V.jpg 1 година ago
IMG-8b68dbcdd1cff2cbfbb369a48ca9f589-V.jpg 1 година ago
IMG-6e3c23fcc2643686e294962d7c22e8e9-V.jpg 1 година ago
разглеждате 1 - 20 от 22 резултата