Ref.N 0354 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

гр.Троян

Поземлен имот с площ 1487 кв.м.,трайно предназначение на територията-Урбанизирана,НТП-ниско застрояване ( до 10 m )., находящ се ул."Лъгът".

viber_image_2021-12-23_09-27-25-513.jpg 11 месеца ago
viber_image_2021-12-23_09-27-24-777.jpg 11 месеца ago
viber_image_2021-12-23_09-27-24-660.jpg 11 месеца ago
viber_image_2021-12-23_09-26-44-514.jpg 11 месеца ago
viber_image_2021-12-23_09-26-29-068.jpg 11 месеца ago
viber_image_2021-12-23_09-26-03-212.jpg 11 месеца ago
Showing 6 results