Ref.N 0354 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

гр.Троян

Поземлен имот с площ 1487 кв.м.,урбанизиран