Ref.N 0324 Продава!!! Поземлен имот в с.Черни Осъм, община Троян

с.Черни Осъм, община Троян

Поземлен имот до река в село Черни Осъм, община Троян, местност "Лъката" с площ 3 397 кв.м.

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

20220522_112016.jpg 5 месеца ago
20220522_112010.jpg 5 месеца ago
20220522_111947.jpg 5 месеца ago
20220522_111920.jpg 5 месеца ago
20220522_111906.jpg 5 месеца ago
20220522_111901.jpg 5 месеца ago
АГКК.jpg 3 години ago
Showing 8 results