Троян, България

Поземлен имот в гр.Троян  с площ  1 021 m². Намира се в края на града посока Ловеч.

АГКК.jpg 4 седмици ago