Гумощник, България

Поземлен имот в село Гумощник, Община Троян с площ 1259 кв.м.