Ref.N 0204 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

Троян, България

Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна градина.Земеделска територия.

DSC07415.JPG 8 месеца ago
DSC07413.JPG 8 месеца ago
DSC07414.JPG 8 месеца ago
Showing 3 results