Троян, България

Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна градина.