Троян, България

Имотът се намира в местността "ЧЕРЕШОВ ДЯЛ". Площ: 3 дка. Начин на трайно ползване: Ливада