Чифлик, България

Поземлен имот в село Чифлик, общ. Троян с площ 3970 кв.м. Намира се в местността Рътът.