Чифлик, България

Урегулиран поземлен имот с площ 2948 кв.м., находящ се в с. Чифлик

парцел.png 3 години ago