ПРОДАЖБИ

с.Драшкова поляна
Продава поземлен имот , целият с площ 269 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на...
с. Момин сбор, област Велико Търново
Продава поземлен имот ( земеделска земя) в землището на село Момин сбор, област Велико Търново с ...
с.Дълбок дол
Продава се недвижим имот с площ  465 кв.м  , находящ се в  с.Дълбок дол, община Троян, област Лов...
Троян
Продава три самостоятелни обекти в сграда с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в ...
гр.Троян
Продава три поземлени имота  в  местността "Расташко" -един до друг , в единия има бунгало. 1)ПИ...
гр.Априлци
Продава се Овощна градина / Малини, Касис / от 1.201 декара , находяща се в гр.Априлци , кв.Остре...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.Троян , местност Попското с площ: 2300 кв.м. Трайно предназначение ...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.троян, местност Присоето с площ: 1010 кв.м. Трайно предназначение н...
с.Старо село
Продават се два съседни поземлени имота , находящи се в с.Старо село: Поземлен имот с площ:...
с.Калейца
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
550 000 лв / без ДДС /
ПИ с идентификатор 35290.8.52 с площ от 6 374 кв.м. се намира в землището на с.Калейца, общ.Троян...
Голяма Желязна, България
Продава Къща в с.Голяма Желязна с РЗП 200 кв.м.,застроена на 100 кв.м  с помощни помещения и приз...
Троян, България
Имота е с площ 6 000 кв.м. Намира се в местността Беликов Рът. Начин на трайно ползване: Овощна г...
Троян, България
Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна...
Чифлик, България
Парцел в с.Чифлик с площ 283 кв.м. Имотът не е в регулация.Вид територия -земеделска.
Шипково, България
Триетажна вила в село Шипково, Община Троян със застроена площ 84 кв.м. и два гаража.
Априлци, България
Земеделска земя в гр. Априлци, местност Букова Могила с площ 4116 кв.м.
Чифлик
Парцел в с. Чифлик, община Троян с площ от 420 m² и лице на главен път около 20 метра с изготвен ...
Троян, България
Два урегулирани поземлени имота с площи съответно 1235m² и 1236m², като в единия попада и едноета...
Троян, България
УПИ с площ от 880m² в близост до централната част на гр.Троян.
Априлци
Урегулиран поземлен имот в гр.Априлци, кв.Острец с площ от 5 416 кв.м. и лице на асфалтов път.
разглеждате 1 - 20 от 46 резултата