Парцел

с.Голяма Желязна
Продава два поземлени имота  , находящи в с.Голяма Желязна : 1)  ПИ с площ: 951 кв.м., с трайно ...
гр.Троян
Продава - поземлен имот находящ се в гр.Троян, местност Радова Лъка с площ: 1088 кв.м. -Трайно п...
с.Старо село
Продават се два съседни поземлени имота с  обща площ от 1729 кв.м. , находящи се в с.Старо село, ...
гр.Априлци
Продават се два съседни имота в кв.Острец,гр.Априлци.Единият е с площ от 2283 кв.м-земеделска тер...
Showing 4 results