Къща

с.Шипково
Продава се недвижим имот, представляващ: - 1/2  ИДЕАЛНА ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО в квартал 20 -двадес...
с.Ломец
Продава поземлен имот с.Ломец, махала "Друмът" с площ: 576 кв.м. -Трайно предназначение на терит...
с.Дълбок дол
Продава се недвижим имот с площ  465 кв.м  , находящ се в  с.Дълбок дол, община Троян, област Лов...
с.Драшкова поляна
Продава поземлен имот , целият с площ 269 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на...
Showing 4 results