83 Listings
с. Голяма Желязна
Продажба
Продава къща в с.Голяма Желязна, община Троян
Застроена площ: 200
с. Момин сбор
Продажба
Продава!!! Поземлен имот с. Момин сбор, обл. Велико Търново
с. Дълбок дол
Продажба
Продава!!! Къща в с.Дълбок дол
Застроена площ: 75
гр. Априлци
Продажба
Продава!!! Овощна градина в гр.Априлци
с. Старо село
Продажба
Продава!!! Два съседни поземлени имота в с.Старо село, общ.Троян, обл.Ловеч
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Поземлен имот в гр.Троян, обл.Ловеч, м.Троянско поле
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Поземлен имот в гр.Троян, обл.Ловеч, местност Радова Лъка
с. Шипково
Продажба
Продава!!! Къща в с.Шипково, общ.Троян, обл.Ловеч
Застроена площ: 32
с. Голяма Желязна
Продажба
Продава!!! Четири поземлени имота в с.Голяма Желязна, община Троян
гр. Априлци
Продажба
Продава!!! Къща в гр.Априлци , общ. Априлци , обл.Ловеч
Застроена площ: 68
гр. Априлци
Продажба
Продава!!! Поземлен имот - Ливада в гр.Априлци
с. Орешак
Продажба
Продава!!! Урбанизирани поземлени имоти в с. Орешак , общ. Троян , обл.Ловеч
с. Шипково
Продажба
Продава!!! Урбанизиран имот в село Шипково, община Троян
Застроена площ: 457
Ref. № 0407 Продава!!! Поземлен имот- ливада, в гр. Троян, м. Попишка
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Поземлен имот- ливада, в гр. Троян, м. Попишка
с. Голяма Желязна
Продажба
Продава!!! Поземлен имот- нива, село Голяма Желязна, община Троян
с. Орешак
Продажба
Продава!!! Парцел в село Орешак, община Троян
Copyright © 2022 Хемус Консулт