Услуги за дома и вилата

пролетно и сезонно почистване и поддържане на вилен имот

вид  на услугата цена цена с ДДС срок
пролетно и сезонно почистване и поддържане на вилен имот 150лв./дка
0.30 лв./м2
180лв./дка
0.36 лв./м2
сроковете се определят в зависимост от
обема работа, след оглед
изрязване на сухи клони  от дървета и храсти 6.50лв./час 7,80лв./час
почистване на затревените площи от  листа и други биологични отпадъци 0.50 – 1.00лв./м2 0,60 – 1,20лв./м2
окопаване на единични дървета, храсти и цветни лихи 1.00лв./м2 1,20лв./м2
варосване на плодни дръвчета 1.00лв./брой 1,2лв./м2
аериране на затревените  площи 0.50лв./м2 0.60лв./м2
косене на тревни площи:ръчно и машинно 0.30 – 0.50 лв./м2 0,36 – 0,60 лв./м2
снегопочистване:алеи,вх-одове,площадки цената се договаря цената се договаря
допълнителни  услуги  по желание на клиента цената се договаря цената се договаря

вътрешно почистване

вид  на услугата цена цена с ДДС срок
вътрешно почистване 1.50лв./м2 1.80лв./м2 сроковете се определят в зависимост от обема работа,  след оглед
прахосмукиране на подови настилки: меки и твърди 0.50лв./м2 0.60лв./м2
обезпрашаване и полиране на мебели -ръчно 7.00 лв./час 8.40 лв./час
обезпрашаване и премахване на паяжини по стени и тавани 0.35 лв./м2 0.42 лв./м2
почистване и дезинфекция на санитарни  помещения 25 – 50лв./брой
дезинфектанти на фирмата
30 – 60лв
почистване на врати и каси  -ръчно 1.50лв./м2 1.80лв./м2
обезпрашавене и почистване на
ел.ключове, ел.контакти и осветителни тела
0.30лв/брой ;
1.50 -10 лв./брой осветителни тела
0,36 лв./брой
1,80-12 лв./брой
измиване на прозорци: двустранно – ръчно 1.60лв./м2 1.92лв./м2
допълнителни  услуги  по желание на клиента цените се договарят цените се договарят
Забележка – Когата обслужвания обект е извън границите на град Троян:
1/ се начислява транспортна такса в размер на 0.40лв./км
2/ се начислява такса първоначален оглед в размер на 0.40лв/км