„Хемус Консулт“ е сертифицирана от Камарата на независимите оценители в България. REV

Екипът извършва пазарни оценки за нуждите на:

 • НАП
 • Енерго-про ЕАД
 • ЧЕЗ Разпределение България АД
 • Агенция по вписванията
 • Министерство на икономиката и енергетиката
 • Министерство на земеделието и храните
 • Община Троян
 • Община Априлци
 • Община Свищов
 • Община Ловеч
 • Община Монтана
 • Община Луковит
 • Община Велико Търново
 • Райфайзен банк ЕАД
 • Юробанй и ф джи България АД
 • Алианц Банк България АД
 • УниКредит Булбанк
 • МКБ-Юнион банк
 • Пиреос България АД
 • Интернешънъл Асет Банк АД
 • Застрахователни компании
За Контакт с нас