МЗХ обяви програмата на ПРСР 2014-2020 за 2020 г.

Публикувано от HemusConsult на

Министерството на земеделието храните и горите обяви своята ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

Подробна информация може да се види тук

Категории: новини