Започва приемът на проекти по подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Публикувано от HemusConsult на

51497Проектните предложенията по подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) за закупуване на земеделска техника ще се приемат до 18 май 2015 година, а заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, документи ще се приемат до 8 юни 2015 година.

Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.
В рамките на първия прием не са допустими за финансова помощ разходите, свързани с инвестиции за напояване и отводняване, за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Във всички областни дирекции на ДФ „Земеделие“ е направена организация за бърз прием на заявления по подмярката 4.1.

Подробности и актуални документи за кандидатстване ще намерите в заповедта за прием. Тя е публикувана на www.prsr.bg в менюто „ПРСР 2014-2020”

Източник: Фонд „Земеделие” – РА

Категории: новини